Bizzjoiner -Bizzflow

Bizzjoiner - digital kundvård i världsklass

Bizzjoiner är kundportalen som låter dig komma närmre dina kunder genom att förenkla kommunikation, delning av information samt samarbete mellan organisationerna. Med Bizzjoiner kan du som leverantör ge dina kunder det professionella bemötande som de förtjänar genom att utnyttja en stabil plattform som gör att du snabbt kan placera er kunddialog i framkant.

  • Molnbaserad prenumerationslösning som gör att du snabb och enkelt kommer igång
  • Sociala funktioner med ett användarvänligt flöde
  • Information och applikationer koppas mot ert affärssystem
  • Funktioner för att följa kunders engagemang och kundnöjdhet

Kundportal som molntjänst

Vid uppsättning av Bizzjoiner kundportal krävs ingen egen infrastruktur  eller dyra investeringar. Lösningen körs som en Saas tjänst vilket innebär att den driftas i Microsofts moln och att du hyr lösningen innefattande all form av teknisk administration.

Molntjänsten gör att lösningen redan från start har all önskvärd säkerhetshantering i form av redundans, säkerhetskopiering etc. I takt med att fler användare nyttjar tjänsten skalar lösningen upp vilket innebär att du kan vara säker på att din kundportal alltid är uppe och snurrar. 

En social portal där användare från både kund och leverantör samarbetar

Fokus i utformningen av portalen är att främja det sociala samspelet mellan användare. Exempelvis finns möjligheten för användare att ge sin feedback på olika händelser i form av både kommentarer och gilla-symboler.

Sociala funktioner i Bizzjoiners flöde
Sociala funktioner i Bizzjoiners flöde

Enkelt flöde

Bizzjoiner är designat för att så många användare som möjligt snabbt ska kunna ta till sig funktionerna. Vi har därför designat gränssnittet i enlighet med vanliga sociala nätverkssidor så som facebook eller linkedin. Det första användaren möts av när de loggat in är därför ett avancerat flöde som visar upp den information som upplevs som mest aktuellt för den aktuella användaren.

I flödet visas nyheter i form av artiklar kombinerat med information om vad som händer i kundens och företagets gemensamma affärsprocesser. Utifrån användarens inställningar och roll designas flödet enligt Bizzjoiners adaptiva algoritm. Algoritmen utgår från kundens inställningar, historiska interaktion samt den prioritering som företaget väljer på enskilda händelser.

Direkt i flödet kan användaren välja åtgärder på händelserna så som att kommentera, ge det ett omdöme eller helt enkelt läsa vidare. Beroende av händelse kan specifika åtgärder så som att Bekräfta väljas.

Kopplingar till andra system

Bizzjoiner integreras mot företagets övriga affärslösningar för att kunna visa upp uppdaterad information i realtid. Information som du har samlad i affärssystem eller andra affärslösningar som du vill att kunderna ska få tillgång till, publiceras och görs sökbar via det avancerade säkerhetssystemet.
Kundportalen kan kopplas mot ett eller flera olika system beroende av hur ditt företag jobbar. 

Kopplingen kan även utformas så att information flödar in från portalen till andra system. Detta kan exempelvis vara i form av bokningar, registrering av order eller godkännande procedurer.

Med en sammankopplad kundportal minimeras onödigt dubbelarbete både för dina och kundens anställda. 

Kompetent grupp och rollbaserat säkerhetssystem

Behörighetssystemet är uppbyggt kring ett grupp och rollbaserat säkerhetssystem. Genom att all information i portalen knyts till behörighetsgrupper och filtreras i dess mest grundläggande nivå kan du och dina kunder känna sig säkra på att information endast är tillgänglig för de personer som tillhör motsvarande grupp och har rätt roll.

Genomtänkt persondatahantering 

Redan från start är persondatahanteringen genomtänkt i Bizzjoiner på ett sätt som både löser frågor med personlig integritet, säkerhet och möjlighet till avancerad statistik. Alla användare i portalen har en personlig inloggning och kan själva hålla koll på sin egen information.  

Det inbyggda säkerhetssystemet ger stöd för både leverantörens och kundens administratör att bjuda in nya användare till portalen och tilldela dessa behörigheter. Det är sedan upp till användarna att bekräfta sitt användarkonto på ett sådant sätt att de hela tiden har fullständig kontroll på sina personuppgifter. 

Applikationsmallar

Bizzjoiner kommer från start med ett antal olika applikationsmallar som gör att du enkelt kan komma igång med en kundportal som passar din verksamhet. Dessa applikationsmallar kan användas som de är eller nyttjas som en utgångspunkt för vidare anpassningar.

Exempel på mallapplikationer som finns i Bizzjoiner är:

  • Mina sidor
  • Mina uppgifter
  • Ärendehantering
  • Saldo och fakturor
  • Nyhetspublicering

Möjlighet att skräddarsy utifrån den egna verksamheten

Då Bizzjoiner är en plattform finns alla möjligheter till skräddarsydd anpassning för att till fullo stödja företagets unika verksamhet. Anpassningar sker genom att modifiera mallapplikationer eller skapa helt nya applikationer som kan utnyttja systemets alla inbyggda funktioner inklusive behörighetssystemet.

Följ upp kundengagemang och aktivitet

Målsättningen med den satsning som företaget gör med att ge kunder tillgång till en kundportal ska resultera i lojalare kunder som känner en samhörighet med företaget. I Bizzjoiner finner du funktionalitet för att följa både kundernas engagemang och aktivitet på ett sätt som gör att du kan förebygga eventuellt missnöje. Genom att tidigt fånga upp användares synpunkter eller om de helt enkelt slutar att nyttja er kundportal ges inte bara ett tydligt lojalitetsindex utan även faktisk insikt i vad du kan göra för att höja kundnöjdheten.

Som en inbyggd applikation finns möjlighet att koppla ett betygssystem till varje moment i kundportalen. Användaren kan exempelvis lämna feedback på hur de tycker att en leverans gått, projektets dokumentation eller utformningen av faktura.