background

Bizzjoiner kundportal

Den naturliga samarbetsplatsen för dig och dina kunder

 

 

Passa på! Vill du se hur det är att logga in som kund? Starta demo  

Vad innebär en kundportal?

En kundportal blir den naturliga samarbetsplatsen för dig och dina kunders anställda. Det är platsen som kunderna återvänder till för att få uppdaterad information, möjlighet till interaktion och som bjuder in kunderna till ett närmare samarbete.

Till skillnad mot den publika hemsidan ger kundportalen dina befintliga kunder en vip-ingång som innebär att de genom sin kundstatus får tillgång till företagets tjänster. Korrekt utformat blir kundportalen någonting som inte bara hjälper företaget att hantera kunder på ett effektivt sätt, utan något som faktiskt kan användas som argument för företagets kundvård och hur smidigt det är att samarbeta med det.

Kundportalen kopplar samman företagets interna system med kundens användare vilket gör att dessa alltid har tillgång till relevant och uppdaterad information. Denna ökade tillgänglighet gör att onödiga missförstånd undviks och att kunden inte behöver känna sig osäker på statusen samtidigt som de inte heller behöver känna sig obekväma genom att ringa och fråga. 

Bli social med dina kunder

Genom användarnas profiler kan kundportalen också nyttjas för informationsspridning och marknadsföring till existerande kunders användare. Då användarna kan ange vilken form av information de är intresserade av och vilken roll de har kan budskap spridas som är relevant för specifika grupper av individer. De sociala funktionerna i portalen gör också att användarna kan visa sitt gillande för artiklar de finner intressanta eller kommentera sådant som de har funderingar om.

Kontakt med olika yrkesroller

Beroende på företagets verksamhet fylls kundportalen med relevanta funktioner som underlättar för kundernas medarbetare. Behörighetssystemet gör att det går att definiera roller för användarna så att olika personer hos kunden kommer åt olika information och kan utföra olika åtgärder. Kundens ekonomiavdelning kanske har intresse av att komma åt fakturor och betalningsinformation samtidigt som en beställare vill kunna lägga beställningar och övervaka leveranser.

VIP-ingången för dina kunder

Kundportalen är inloggningen för dina viktigaste användare, dina kunder. Genom att ge dem ett effektivt verktyg för att komma år information och att interagera med dig visar du hur viktiga du anser att de är.

Att få möjlighet att logga in i kundportalen är något som kräver ett unikt medlemsskap, nämligen att vara kund hos dig. Därför blir det naturligt att du delar med dig av bransch och företagsspecifik information på ett sätt som både stärker ditt varumärke samtidigt som det ger ett rejält mervärde till dina kunder.

Eftersom du kan låta flera personer hos kunden ha ett inlogg, ger kundportalen ett sätt behandla fler kontaktpersoner hos kunden som VIP, utan att det kräver mera tidsåtgång.

Tidiga varningssignaler

Genom kundportalen är det också möjligt för företaget att få ögonblicklig feedback från kunderna. Genom att genomgående låta användare lämna feedback på de olika aktiviteter som genomförs kan tidiga varningar fångas upp om eventuell bristande kvalitet. Den inbyggda ärendehanteringen gör även att avvikelser kan hanteras på ett strukturerat sätt som är effektivt både för kunderna och företaget.

Trygghet för användare

Kundportalen är från grunden är byggd för med persondataintegritet i åtanke. Detta innebär att tydlighet och transparens gör att det är möjligt att uppfylla reglerna i den nya dataskyddsförordningen. Alla användare har en personligt inloggning för att styra åtkomst till data och funktioner. Genom att användaren också är kopplad till en kund gör avpersonifiering möjlig på sådant sätt att det är möjligt att få insikter i olika kunders engagemang och nöjdhet.

Den tydlighet som finns i kundportalen gör att kundens användare känner sig trygg i företagets hantering av både affärsrelationen och den själva som individer.

Målet är ökad kundlojalitet

Syftet med kundportalen är att förenkla och förtydliga er kommunikation med kunderna. Målsättningen är att öka kundnöjdhet och därmed öka kundlojaliteten. Förutom verktygen som hjälper kunderna i era gemensamma affärsprocesser, så hjälper kundportalen till med mätning av förutsättningarna för lojalitet.

Genom att hålla fokus på hur dina kunder uppfattar er kundvård och tidigt kunna åtgärda problem blir kundportalen det verktyg som får era kundrelationer att förlängas.