Fråga: Kan jag koppla Bizzjoiner mot valfritt affärssystem?

Faq

Bizzjoiner kan kopplas mot era övriga affärslösningar i form av affärssystem, CRM etc. Så länge det finns ett gränssnitt som gör ert system åtkomligt från andra system så kan vi se till att koppla Bizzjoiner mot detta för att hämta information som visas upp för dina kunder.

Det enklaste sättet är om ert affärssystem har web tjänster som är åtkomliga direkt, men i annat fall kan vi se till att konfigurera en koppling som antingen synkroniserar informationen eller hämtar den i realtid.

Om du har funderingar kring vad för sorts koppling som är möjligt mot just ditt system så kontaktar du oss.

Liknande frågor

Behöver jag själv skapa kopplingen till affärssystemet?

Vilka detaljer hämtas från affärssystemet till kundportalen?

 

Tillbaka till vanliga frågor