background

 

Minska kundomsättningen (churn)

Förebygg kundtapp med en bättre service till dina befintliga kunder

 

 

 

 

Kom igång   Ladda ner produktblad  Läs mer

Check

Effektivare samarbete med dina kunder

Check

Undvik missförstånd och spara tid

Check

Nöjda kunder förblir lojala kunder

Bättre och längre kundrelationer

I vissa branscher är kundomsättningen (churn) så hög som 40 procent på ett år. Det gäller särskilt i branscher där det råder hög konkurrens och är enkelt att byta leverantör. Många företag är upptagna med att identifiera och attrahera nya kunder och missar att det är en lika viktig affärsstrategi att minimera förlust av kunder och öka livslängden på varje kund.

Att minska kundtappet kan göras på många olika sätt. Att utveckla sina produker och tjänster är ett sätt. Ett angreppsätt är att effektivisera för att hålla nere kostnaden för att på så sätt kunna sälja till ett lägre pris med bättre marginaler.

Forskning visar att den i särklass viktigaste parametern för att behålla kunder, när det kommer till branscher med repetitiva köp, är att ha en riktigt bra relation med kunderna. Kunderna vill känna att de är viktiga och att det är enkelt att sammarbeta. Att alltid ha tillgång till korrekt information och säkerhet i vad som är överenskommet är något som verkligen ger förutsättningar till att undvika missförstånd.

Genom att minska kundomsättningen sparar företaget både kostnader i form av marknadsföring och försäljning samtidigt som de längre kundrelationerna gör att det totala livstidsvärdet (Customer Lifetime Value) av en kund ökar.

Bjud in dina kunder till ditt företags moderna kundportal

 

Fördjupa dina kunskaper

Ta del av artiklar kring ökad kundlojalitet och kundportaler

Få superkrafter i kampen om företagskundernas lojalitet

Företag vill ha lojala kunder, speciellt inom B2B där stadigvarande kunder med repetitiva köp utgör basen för företagets omsättning.
När det kommer till konsumenter fungerar bonusklubbar och rabattkuponger bra för att behålla kunder, men samma koncept inom B2B kan ha en direkt motsatt effekt. Så vad skapar lojala företagskunder?
 

Läs mer
Så beräknar du nyckeltal för kundlojalitet

Om du vill bygga ett hållbart företag som kan växa, måste du satsa på att behålla dina lönsamma kunder. Att hela tiden vara tvungen att ersätta tappade kunder innebär onödiga kostnader i form av marknadsföring och försäljning. För att arbeta med ökad kundlojalitet är det viktigt att kunna mäta förbättringar. Första steget i detta är att definiera formel och beräkna hur bra du är på att behålla kunder, kundretention.

Läs mer
Så skapar du ett business case för en kundportal

Att satsa på företagets kunder och införa en kundportal borde löna sig. Men det finns många investeringar på företaget som ska prioriteras och hur ska du veta just hur viktigt det är att satsa på just denna investering? Är det möjligt att beräkna nyttan och vinsten med en kundportal och utifrån detta få till en ROI kalkyl?
 

Läs mer


Läs fler artiklar i kundlojalitetsbloggen >