Fråga: Är lagring av kunddata i molnet säkert?

Faq

Vi kallar det för ”Molnet” eftersom det inte är viktigt att veta exakt var data är lagrad, vi är mera intresserad av funktionen, skalbarheten och tillgängligheten. Bizzjoiner kundportal körs i Microsoft Azure, i datacenter som ligger inom EU´s gränser. 

Microsoft är en av de verkligen stora aktörerna på molntjänster som verkligen satsar på att upprätthålla en professionell säkerhet. Detta innebär att servrar, filer och databaser säkerställs med lokal redundans samtidigt som dagliga backuper replikeras till andra datacenter inom Azure, på andra orter inom EU, för att vara säker om en större katastrof inträffar.

Den installation inom Azure som Bizzjoiner innefattar är "hermetiskt tillsluten" så att endast krypterad trafik över bestämda interface släpps igenom. Att åstadkomma den nivå av säkerhet som återfinns i Azure kräver mycket stora investeringar och driftcenter i flera olika länder med övervakning 24/7.

Med Bizzjoiner är lagring av din och dina kunders data säker i molnet. 

Liknande frågor

Hur håller jag reda på kundens användare?

Hur hanteras känslig data?

Omfattas Bizzjoiner av GDPR?

Används underbiträden?

 

Tillbaka till vanliga frågor