Fråga: Hur lång tid tar det att införa Bizzjoiner kundportal?

Faq

Vi vet att, när man väl har bestämt sig, är det viktigt att det går fort att införa en ny affärslösning. Det är en del av anledningen till att vi utformat Bizzjoiner som en prenumerationstjänst, en företagskundportal som levereras i form av en SaaS lösning.

Beroende av, om kundportalen ska hämta information från ett okänt externt affärssystem eller ska innehålla skräddarsydd kundunik funktionalitet, kan införandet av Bizzjoiner ta olika lång tid. I de vanligaste fallen, med en standarduppsättning och integration mot ett känt affärssystem tar införandet endast någon vecka.

Med någon vecka menar vi tiden från det att du beslutar dig för att köra, tills dess att dina kunder börjar logga in i er nya VIP-ingång.

Liknande frågor

Varför ska vi införa en kundportal?

Varför ska vi använda Bizzjoiner istället för att utveckla en kundportal själva?

Finns det någon sammanfattad beskrivning av vad Bizzjoiner innehåller?

Hur räknar man hem en investering i Bizzjoiner kundportal?

Hur blir jag kund?

 

Tillbaka till vanliga frågor