Fråga: Hur räknar man hem en investering i Bizzjoiner kundportal?

Faq

Då Bizzjoiner är designat för att öka kundnöjdhet och kundlojalitet samtidigt som det lösgör tid är det en investering som verkligen lönar sig. Eftersom det är en färdig prenumerationslösning kommer intjäningseffekten väldigt snabbt. Den korta tiden till att du tjänat på införandet, gör att det blir en av de bättre investeringarna du gjort, oavsett om företaget går bra eller dåligt.

Till din hjälp för att göra ett business case kring införandet av en kundportal har vi tagit fram en ROI kalkylmall. Mata in ert bolags siffror i ROI kalkylen så får du ett beslutsunderlag som visar hur införandet av en kundportal är en av de saker du bör prioritera.

Liknande frågor

Varför ska vi införa en kundportal?

Varför ska vi använda Bizzjoiner istället för att utveckla en kundportal själva?

Finns det någon sammanfattad beskrivning av vad Bizzjoiner innehåller?

Hur lång tid tar det att införa Bizzjoiner kundportal?

Hur blir jag kund?

 

Tillbaka till vanliga frågor