Helintegrerad miljö

Bizzjoiner integreras mot dina affärslösningar. Information som du har samlad i affärssystem eller andra affärslösningar som du vill att kunderna ska få tillgång till, publiceras och görs sökbar via det avancerade säkerhetssystemet.
Kundportalen kan kopplas mot ett eller flera olika system beroende av hur ditt företag jobbar. 

En sanning, undvik dubbelregistrering

Att låta kundportalen vara integrerad mot övriga affärslösningar säkerställer att den information som du delar med kunderna alltid är den senaste och mest uppdaterade informationen. 

Att kopiera information från ett ställe till ett annat innebär givetvis alltid en risk för att fel version visas upp för kunden eller att det på något annat sätt blir avvikelser. Det är viktigt att den information som visas upp för kunden är exakt densamma som är synlig för den interna personalen då dessa använder interna affärssystem. 

Dubbelriktad integration

Integration mellan Bizzjoiner och andra system kan utformas så att denna är dubbelriktad. Detta innebär att användare kan uppdatera information både i kundportalen eller från affärssystemet varpå denna automatiskt överförs till det andra systemet.

Detta gör exempelvis att beställningsrutiner kan utformas på sådant sätt att en beställning eller ett register med kontaktuppgifter kan skapas och uppdateras både innefrån affärssystemet eller av kunden i kundportalen.

Synkronisering av information

För att begränsa belastning på affärssystem kan integration utformas så att informationen synkroniseras mellan de olika systemen. Detta innebär exempelvis att om den är många användare i kundportalen som söker information så belastar inte detta affärssystemet i onödan. Motsvarande så orsakar inte prestandaproblem i affärssystemet att kunderna upplever fördröjningar i sitt arbete.

Realtidsinformation

Integrationen kan även utformas så att information hämtas och uppdateras i realtid. Detta kan i vissa fall vara att föredra när det är frågan om riktigt affärskritiska rutiner så som att verkligen kunna garantera att en bokning gått igenom.

Färdiga kopplingar

Vi har i dagsläget färdiga kopplingar till ett flertal olika system, bland annat Microsoft Dynamics 365 Business Central samt Fortnox affärssystem.

Mall connectorn i Bizzjoiner gör också att vi enkelt kan utforma nya kopplingar till andra system.