Säkerhet först

Byggt med säkerhet som utgångspunkt med världens säkraste CMS-system, Drupal, i botten och drift i Microsofts molnetlösning Azure. Bizzjoiner är kundportalen för dig som anser att ditt och dina kunders gemensamma affärsdata verkligen är viktigt och värt att skydda.

Vid designen av lösningen har utgångspunkten hela tiden legat i säkerhet, prestanda och skalbarhet. Det gör att säkerhet genomstrålar lösningen från botten och upp.

Säker molndrift och säker datalagring

All information och alla ingående tjänster i kundportalen körs i Microsoft molntjänst Azure. Microsoft är en av de verkligen stora aktörerna på molntjänster som verkligen satsar på att upprätthålla en professionell säkerhet.

Detta innebär att servrar, filer och databaser säkerställs med lokal redundans samtidigt som dagliga backuper replikeras till andra datacenter inom Azure, på andra orter inom EU, för att vara säker om en större katastrof inträffar.

Den installation inom Azure som Bizzjoiner innefattar är "hermetiskt tillsluten" så att endast krypterad trafik över bestämda interface släpps igenom.

Att åstadkomma den nivå av säkerhet som återfinns i Azure kräver mycket stora investeringar och driftcenter i flera olika länder med övervakning 24/7.

Trygga välbeprövade komponenter

De grundkomponenter som ingår i Bizzjoiner är välbeprövade som till största del är utformade som open source. Det CMS system som lösningen baseras på är Drupal vilket med sina över 1 miljon installationer och med ett community av 1,3 miljoner utvecklare verkligen sticker ut som en riktigt välbeprövat system där minsta uppdatering granskas och säkerhetsbrist rapporteras.

Krypterad kommunikation

All kommunikation till och från servrarna på vilka Bizzjoiner körs är krypterad. Det innebär att det inte är möjligt att avlyssna trafiken om exempelvis din kunds användare ansluter via ett osäkert wifi nätverk. Även kommunikation mellan Bizzjoiner och ditt företags interna affärslösningar, exempelvis affärssystem eller CRM-system, säkras så att den endast sker över ett säkert protokoll.

Övervakning och intrångsdetektion

I lösningen finns inbyggda rutiner för övervakning och intrångsdetektion. Det innebär att om exempelvis någon på Internet försöker överbelasta eller hacka servern genom att gissa lösenord så triggas larm som omedelbart resulterar i blockerande insatser.